Posiadamy do sprzedania maszyny poligraficzne

Informujemy, że posiadamy do sprzedania poniższe maszyny poligraficzne. Podajemy również ceny wywoławcze.
Zapraszamy do składania ofert i negocjowania cen.
W przypadku zainteresowania wyślemy więcej zdjęć.

1) Automat do przyklejania wyklejek Kolbus KB400, nr fabryczny 548, rok prod. 1987. Cena 4000 EUR. Dostępny „od ręki”.
2) Maszyna do szycia nićmi Aster 160 OS, nr fabryczny 31205, rok produkcji 2005. Cena 51000 EUR. Dostępna II kwartał 2021.
3) Falcerka Stahl KD 78/4 – KLL-RD-T z nakładakiem okrągłym i prasą SBP, nr fabryczny 87749-246055, rok produkcji 1997. Cena 21000 EUR. Dostępna II kwartał 2021.
4) Falcerka Stahl KD 78/4 – KLL-RD-T bez prasy, nr fabryczny 700453-282098, rok produkcji 2000. Cena 16000 Eur. Dostępna II kw 2021.
5) Maszyna do szycia nićmi Aster 180 C, nr fabryczny 180010, rok produkcji 2006. Cena 53000 Eur. Dostępna II kw 2021.
6) Urządzenie do tłoczenia (złocenia) Zechini Press ORO 35, rok prod 2015 (prawie nieużywana). Cena 5000 EUR. Maszyna dostępna od ręki.

Kompap zwiększył zysk netto do 4,87 mln zł w 3 kwartale 2020 roku

Kompap zwiększył zysk netto do 4,87 mln zł w 3 kwartale 2020 roku.

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa Kompap, wypracowała po 3 kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 62,63 mln zł wobec 63,46 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie z 2,35 mln zł do 4,87 mln zł.
Mamy za sobą udany rok wprawdzie sprzedaż z powodu pandemii nieznacznie spadła, jednak EBITDA za 3 kwartały 2020 zwiększyła się o 2.483 tyś zł i wynosiła 10,77 mln. zł, co stanowi 17 % przychodów ze sprzedaży, zdaniem zarządu jest to bardzo dobry wynik EBITDA na tle branży poligraficznej i w obecnej kryzysowej sytuacji.
Dobre wyniki uzyskane podczas 9 miesięcy 2020 r są udziałem otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej, dobrą organizacją pracy oraz zwiększonym popytem na książki w okresie sierpień-wrzesień. Pomimo dużych kosztów utrzymania reżimu sanitarnego nasz dotychczasowy potencjał pozwala nam z optymizmem patrzeć na wyniki ostatniego kwartału bieżącego roku. Mamy nadzieję, że nie zatrzymamy produkcji w żadnym z zakładów z powodu panującej pandemii.

***
KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

Nowa linia zbierająca i szyjąca w OZGraf

Rozwiązanie dla szybkiej produkcji, gdy wydajność jest koniecznością.
Uniplex jest najszybszą linią na rynku idealnie dopasowaną do każdej produkcji w szczególności: pamiętników, książek dla dzieci, corocznych raportów, książek kucharskich i książek jubileuszowych.
Linia jest kombinacją modułów zbierających: MX4 połączonych z asterPRO.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów posiadanych akcji OZGraf SA

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów posiadanych akcji OZGraf SA – pobierz

Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy OZGraf S.A.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§1
Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288, 875) w związku z art. 328 1 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A, tj.:Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000053322, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Operator maszyn introligatorskich

OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., działają nieprzerwanie prawie 70 lat na rynku. Należymy do grupy najbardziej rozpoznawalnych drukarń dziełowych w Polsce i w Europie Aktualnie jesteśmy częścią dużej kapitałowej grupy poligraficznej KOMPAP S.A. notowanej na GPW.

 

W związku z intensywnym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

Oczekujemy:

Oferujemy:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

List motywacyjny wraz z CV i numerem referencyjnym proszę przesyłać na adres praca@ozgraf.com.pl

75-lecie OZGraf

Funkcjonowanie Spółek PPH Kompap SA – COVID-19

Szanowni Państwo,

Pragniemy przekazać Państwu informacje związane z obecnym funkcjonowaniem Spółek PPH Kompap SA w świetle trwającej epidemii COVID-19.

Pomimo niezwykle trudnego czasu dla nas wszystkich, bardzo zależy nam na utrzymaniu dotychczasowej współpracy z Państwem stąd spieszymy z przekazaniem najświeższych informacji.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z działalnością naszych Spółek.

Życząc Państwu jak najszybszego powrotu do normalności i licząc na to że kryzysy są po to żeby nas wzmacniać.
Zapraszamy do współpracy.

 

Z poważaniem,
Waldemar Lipka
Prezes Zarządu GK Kompap

Życzenia Świąteczne

Oświadczenie dotyczące rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA stosują się do porad i wskazówek WHO oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W firmie zostały podjęte wszelkie niezbędne środki i praktyki w zakresie zdrowia i higieny.
We środę 11 marca Rząd Polski podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach 16-25.03, w tych dniach zawieszona jest działalność przedszkoli, żłobków, szkół i wszelkich placówek oświatowych. Rodzice, którzy nie mają nikogo, kto mógłby opiekować się dziećmi poniżej 8 roku życia, mogą korzystać z opieki. Na ten moment nie zauważyliśmy zwiększonej absencji pracowników w odniesieniu do ubiegłych miesięcy.
Nie wiemy natomiast jak długo potrwa obecna sytuacja. Pojawiają się informacje, że placówki oświatowe mogą być zamknięte do połowy kwietnia. Obecnie nie mamy informacji o tym, ilu naszych pracowników skorzysta z tej opcji w najbliższym czasie.
Od 15 marca granice kraju są zamknięte – na każdej granicy są kontrole i nie można przewidzieć, ile czasu kierowcy będą musieli spędzić na granicach. Mamy informacje, że na granicach z Polską są kolejki po 50 km, co znacznie utrudnia przekroczenie granic kraju. Taka sytuacja może mieć wpływ
na dostawy materiałów.
Dostajemy również informacje, że firmy transportowe odmawiają wyjazdów do Włoch.
Na ten moment zapasy materiałów są dostępne, ale sytuacja może ulec zmianie, jeśli nagle otrzymamy kilka zamówień wymagających więcej niż 20 ton papieru. Dlatego uprzejmie prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o możliwych dużych zamówieniach.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami wielu z was pracuje w domu i być może wyjaśnia to, dlaczego czasami dostarczenie pliku lub ostateczna zgoda na wydruk jest opóźniona, co ma wpływ na termin realizacji zlecenia. Proszę zrozumieć, że w takim przypadku będziemy musieli zmienić termin dostawy.
Część naszych pracowników biurowych pracuje z domu. Wszystkim pracownikom nieustannie przypomina się, aby dbali o siebie i swoich kolegów, zachowując odległość 2 m oraz regularnie dezynfekując ręce i miejsca pracy.
Jako firma staramy się dbać o naszych pracowników i dokładamy wszelkich starań, aby być wydajnym i sprawić, aby czuli się bezpiecznie i zdrowo.
Wszyscy przechodzimy trudny okres i nie wiemy, co może nam przynieść następny dzień. Obiecujemy nadal informować Państwa na bieżąco oraz starać się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie w każdej możliwej sytuacji.

 

Statement concerning the spread of the Coronavirus epidemic

Dear Sir/Madam,
please be advised that Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA follows WHO and Main Sanitary Inspectorate guides and counsels. The company has taken into account all available health and hygiene measures and practices.
On Wednesday, March 11, the Polish Government decided to suspend teaching activities on March 16-25, and the activities of kindergartens, nurseries, schools and all educational establishments are suspended on these days.
Parents who have no one to look after children under 8 years of age can take care of their children at home. At the moment, we have not noticed increased employee absenteeism in relation to previous months. However, we do not know how long the current situation will last. There is information that educational institutions may be closed until mid-April. We currently have no information about how many employees will use this option in the near future.
Since March 15, the borders of the country are closed – there are controls at each border and it is impossible to predict how much time drivers will have to spend at the borders. We have information that there are up to 50 km lines on the Polish borders, which make crossing the country borders much more difficult. This situation can affect for the supply of materials. We also receive information that transport companies refuse to go to Italy. Material stocks are currently available, but the situation may change if we suddenly receive several orders requiring more than 20 tons of paper. That is why we kindly ask you to inform us about possible large orders as soon as possible.
According to the information received, many of you work at home and this may explain why sometimes the delivery of a file or the final approval to a printout is delayed, which affects the delivery date.
Please understand that in this case we will have to change the delivery date.
Some of our office employees work from home. All employees are constantly reminded to take care of themselves and their colleagues, maintaining a distance of 2 m and regularly disinfecting hands and workplaces.
As a company, we strive to take care of our employees and make every effort to be productive and make them feel safe and healthy.
We all going through a difficult period and we do not know what the next day can bring us. We promise to keep you updated and try to find the best feasible solution in every situation that may happen.

OZGraf S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy

Działając w imieniu OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Olsztynie , wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076084, stosownie do obowiązku wynikającego z treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.), niniejszym oświadczamy, że spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 w zw. z art. 4 pkt. 5 w/w ustawy.

Mistrz wydziału introligatorni

OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., działają nieprzerwanie prawie 70 lat na rynku. Należymy do grupy najbardziej rozpoznawalnych drukarń dziełowych w Polsce i w Europie. Aktualnie jesteśmy częścią dużej kapitałowej grupy poligraficznej KOMPAP S.A. notowanej na GPW.

„OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. w związku z intensywnym rozwojem zatrudnią:

Mistrz wydziału introligatorni

wymagania :

oferujemy:

 

List motywacyjny wraz z CV proszę składać na adres: kadry@ozgraf.com.pl

OPRAWA TWARDA I ZINTEGROWANA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
OPRAWA MIĘKKA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
Copyright © OZGRAF 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.