Kompap z 4,2 mln zł zysku netto i planem dywidendy za 2023 r.

Giełdowa grupa Kompap, należąca do wiodących podmiotów w branży poligraficznej w Polsce, w 2023 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 118,48 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 6% r/r. Grupa wypracowała też blisko 12,83 mln zł EBITDA oraz 4,2 mln zł zysku netto, którym chciałaby się podzielić z akcjonariuszami. Zarząd Kompapu zarekomendował bowiem wypłatę dywidendy w wysokości 1,05 zł za akcję. W 2024 r. grupa zakłada dalszy rozwój organiczny, ale niewykluczone są także akwizycje. Sprzyjać tym planom może sprzedaż nieruchomości w centrum Olsztyna.

 

„W minionym roku nasza grupa znowu zwiększyła sprzedaż, co nas cieszy, chociaż nie było to łatwe zważywszy sytuację rynkową oraz wyzwania, z którymi mierzy się nasza partnerska branża wydawnicza. Jednocześnie wyniki grupy Kompap były pod wpływem słabnącej wobec funta i euro złotówki, co obniżyło rentowność naszej sprzedaży eksportowej. Na zagraniczne rynki sprzedajemy bowiem książki w obcej walucie, a za surowce płacimy w krajowej. Musieliśmy też zmierzyć się z rosnącymi kosztami wynagrodzeń, energii i ogrzewania. Mimo to wypracowaliśmy zysk netto i EBITDA na solidnym poziomie. Porównując wyniki rok do roku warto też pamiętać, że w 2022 r. wynik netto został jednorazowo zwiększony przez 1,2 mln zł zysku na okazjonalnym nabyciu Komunikacji Masowej. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami spółka ta radzi sobie bardzo dobrze, i sprzedażowo, i wynikowo, tworząc ważny obszar naszego biznesu obok mocnych fundamentów w segmencie druku dziełowego – mówi Waldemar Lipka, prezes Kompapu.

 

W 2023 r. Kompap z myślą o zwiększaniu sprzedaży zainwestował w nowoczesne wyposażenie swoich drukarni. Wśród tych inwestycji był zakup ośmiokolorowej maszyny drukującej Komori, sprowadzonej z Japonii, za którą zapłacono ok. 10 mln zł. Od jesieni obsługuje ona zamówienia OZGraf. Inną ważną inwestycją było zakupienie za ponad 4 mln zł nowej wydajnej maszyny drukującej na potrzeby Komunikacji Masowej. W tym roku Kompap kupił też nową wielofunkcyjną maszynę do drukarni w Białymstoku w wartości 5 mln zł.

 

– Cały czas unowocześniamy nasze drukarnie, żeby móc drukować szybciej, wydajniej i w coraz lepszej jakości. Kupujemy też urządzenia pozwalające optymalizować koszty produkcji, a nawet zwiększać przychody. Jednym z nowych nabytków jest np. urządzenie do cięcia papieru, co pozwala nam obniżać koszty. Zamówiliśmy też nową maszynę do kolorowania brzegów książek w odpowiedzi na oczekiwania rynku. Inwestycje pozwalają nam skrócić czas realizacji zleceń i przygotowywać mniejsze nakłady w dobrej cenie. Takie są też preferencje wydawców, którzy wolą zlecić mniejszy nakład, a potem kilka dodruków niż zaryzykować jednorazowy duży nakład, który się nie sprzeda. My dostosowujemy się do tych realiów i dzięki temu możemy być bardziej konkurencyjni – wyjaśnia prezes Kompapu.

Wypracowany w ten sposób zysk za 2023 r. spółka chciałaby przeznaczyć m.in. na wypłatę dywidendy. Zarząd Kompapu zarekomendował, aby wyniosła ona 1,05 zł na akcję. Łączna kwota do podziału między akcjonariuszy wyniosłaby zatem 4,91 mln zł i zostałaby pokryta z bieżącego zysku netto oraz zysków wypracowanych wcześniej. Ten plan musi zostać jeszcze zatwierdzony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

– Mamy ambicję bycia spółką dywidendową, a dodatkowo chcemy, aby wypłata dla akcjonariuszy systematycznie rosła. Nasza grupa się rozwija i notuje dobre wyniki, dzięki czemu po raz kolejny możemy się wywiązać się z tych deklaracji. Wpływ na rekomendację zarządu odnośnie do dywidendy miało także ważne wydarzenie sprzed kilku tygodni. Otrzymaliśmy bowiem decyzję ustalającą warunki zabudowy na działce w centrum Olsztyna, gdzie znajduje się obecnie nasza drukarnia – OZGraf. Już od pewnego czasu planowaliśmy wyprowadzkę zakładu z centrum miasta, by móc optymalniej zarządzić naszym majątkiem – mówi Waldemar Lipka.

 

Przy ul. Towarowej w Olsztynie, gdzie dziś jest OZGraf, w przyszłości będą mogły powstać wielorodzinne budynki mieszkalne. Kompap czeka obecnie na uprawomocnienie się decyzji o warunkach zabudowy. Potem zarząd będzie dążył do sprzedaży tej nieruchomości, tak by wpływy mogły być przeznaczone zarówno dalszy rozwój grupy, jak i na wypłatę nowej dywidendy. Zarząd bowiem rozważa podzielenie się zyskiem ze sprzedaży tej nieruchomości z akcjonariuszami. Drukarnia miałaby zaś nadal działać w Olsztynie, ale w nowej, bardziej dogodnej dla tego typu zakładu produkcyjnego lokalizacji.

 

***

KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, a także drukarnię offsetową rolową w Laskowicach. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Od 2022 r. do grupy należy też spółka Komunikacja Masowa świadcząca usługi outsourcingu w zakresie masowej komunikacji elektronicznej i tradycyjnej. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

Pisali o nas

https://gazetaolsztynska.pl/963110,Jak-wyglada-sytuacja-finansowa-olsztynskiej-drukarni.html

 

Tomasz Adamowski nowym dyrektorem produkcji OZGraf

Nowy dyrektor ds. produkcji w OZGraf

Z dniem 5 lipca 2023 r. stanowisko Dyrektora ds. produkcji w Olsztyńskich Zakładach Graficznych S.A. objął Tomasz Adamowski. Związany jest od początku swojej kariery zawodowej w branży poligraficznej z OZG-raf, gdzie od 1993 r. doskonalił się w obsłudze parku maszyn offsetowych. Przez ostatnie 10 lat zarządzał Wydziałem Druku Offsetowego, gdzie pełnił funkcję Koordynatora Wydziału Druku Offsetowego. Ukończył studia poligraficzne na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu branży poligraficznej.

Kompap zwiększa obroty i przejmuje spółkę od Asseco

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące w Polsce drukarnie dziełowe produkujące książki – BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowo-rolowa Kompap w Laskowicach, wypracowała w I półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 49,29 mln zł, tj. wyższe o 11% niż przed rokiem. Zysk netto poligraficznej grupy za ten okres wyniósł 2,81 mln zł. Kompap jednocześnie realizuje plany konsolidacji i z początkiem września sfinalizował zakup spółki z grupy Asseco, zajmującej się drukiem cyfrowym i korespondencją masową.

Nowy nabytek Kompapu, spółka o nazwie Komunikacja Masowa, oznacza dla poligraficznej grupy rozwinięcie oferty o usługi związane z drukiem cyfrowym, obiegiem firmowych e-dokumentów oraz elektroniczną i papierową korespondencją zlecaną na wielką skalę przez banki, ubezpieczycieli, firmy energetyczne etc. Rocznie firma przetwarza też 42 mln elektronicznych faktur i jak dotąd wygenerowała 1 mld e-dokumentów. Jej przychody za ubiegły rok wyniosły ok. 20 mln zł. Kompap kupił tę spółkę od Asseco za 5,25 mln zł, finansując zakup ze środków własnych.

– Poprzez zakup Komunikacji Masowej spełniamy nasze wcześniejsze zapowiedzi dotyczące rozwoju usługowego portfolio grupy Kompap. Do druku offsetowego, w którym mamy bardzo wysokie kompetencje, dodajemy komplementarne usługi druku cyfrowego. To pozwali nam wejść w nowy obszar biznesu i otworzyć drogę do pozyskiwania kolejnych dużych zamówień. Druk cyfrowy i e-dokumentacja to szybko rozwijające się dziedziny ze względu na coraz większy stopień digitalizacji przedsiębiorstw oraz społeczeństwa. Jednocześnie cały czas obserwujemy rynek i jesteśmy zainteresowani jego dalszą konsolidacją, więc nie wykluczamy kolejnych przejęć – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Laskowicka drukarnia Kompapu już dziś realizuje wielkonakładowe zlecenia na druki, materiały firmowe, broszury czy ulotki klientów takich jak m.in. PZU, Tauron, Energa czy Totalizator Sportowy. Spółka Komunikacja Masowa będzie zatem uzupełnieniem i rozwinięciem biznesu grupy.

Oprócz drukarni w Laskowicach do Kompapu należą jeszcze drukarnie dziełowe w Białymstoku oraz Olsztynie. Grupa jest zaliczana do największych zakładów poligraficznych w Polsce, obsługując wiodące domy wydawnicze. Notowany kolejny z rzędu wzrost skonsolidowanych przychodów grupy to w dużej mierze efekt rosnących zamówień, pozyskiwanych przez te drukarnie m.in. z zagranicznych wydawnictw, ale też i krajowych klientów. Spółce, której znaczna część sprzedaży pochodzi z eksportu, pomaga też sytuacja na rynkach walutowych.

– Mimo coraz trudniejszej sytuacji w gospodarce mamy za sobą kolejne udane dwa kwartały. Zwiększyliśmy dwucyfrowo przychody ze sprzedaży, a zysk netto za jedno półrocze wyniósł 2,81 mln zł, czyli tyle co zysk odnotowany za cały rok 2019. Utrzymanie tak wysokiej rentowności jest nie lada wyczynem w branży w okresie, gdy średni koszt naszego podstawowego surowca – papieru – wzrósł o ponad 100%. Jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż w 2022 r. procentują inwestycje w unowocześnianie naszych drukarni. Jesteśmy w stanie drukować coraz szybciej i więcej zachowując przy tym wysoką jakość druku. Tymi argumentami, w połączeniu z rzetelnością i pewnością dostaw, zdobywamy zaufanie kolejnych klientów. Ta renoma jest szczególnie ważna, gdy walczymy o zlecenia z zagranicy zagranicznych klientów. W I półroczu 35% naszej sprzedaży przyniosły kontrakty z zagranicznymi wydawcami – z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, a nawet Portugalii czy Kanady. Natomiast od strony kosztowej pomaga nam wcześniejsza reorganizacja firmy i coraz większy zakres zakupów centralnych. Te synergie będą jeszcze większe po dołączeniu kolejnej spółki do naszej grupy. To jest ważne zwłaszcza dziś, gdy nasza branża mierzy się z rosnącymi cenami energii i surowców. Co ważne, w I półroczu poprawiliśmy też płynność oraz spłaciliśmy też część leasingów i kredytów – wyjaśnia prezes Kompapu.

Niezależnie od realizowanego przejęcia, Kompap kontynuował inwestycje w nowoczesne maszyny podnoszące wydajność druku w posiadanych już zakładach. W latach 2020-2021 Kompap wydał na ten cel ok. 12 mln zł. W 2022 r. zakupił m.in. maszyny do cięcia papieru o wartości 760 tys. zł do drukarni w Olszynie oraz naświetlarkę do drukarni w Białymstoku o wartości ok. 650 tys. zł. Aktualnie finalizuje zakup linii do oprawy miękkiej o wartości ponad 2 mln zł do tego zakładu. Łączne wydatki w grupie związane z unowocześnianiem parku maszynowego planowane są na ok. 4 mln zł w 2022 r. Oprócz tego Kompap zaczął też inwestować w fotowoltaikę. Instalacja działająca od marca zaspokaja ok. 5-8% zapotrzebowania laskowickiej drukarni na energię. Spółka planuje jej rozbudowę, tak by zapewnić ok. 30% zapotrzebowania drukarni na prąd, co pozwoli znacznie obniżyć koszty energii całej grupy.

Po zakończeniu I półrocza Kompap wypłacił dywidendę z zysku wypracowanego w 2021 r. w wysokości 45 gr za akcję. Decyzją ZWZ, zgodnie z rekomendacją zarządu, wysokość dywidendy została jednak zmniejszona (pierwotna rekomendacja to 70 gr/akcję), aby sfinansować zakup nowej spółki bez konieczności zaciągania dodatkowego długu.

***
KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, a także drukarnię offsetową rolową w Laskowicach. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

Piszą o nas – Kompap wypłaci dywidendę

” Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące w Polsce drukarnie dziełowe produkujące książki – BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowo-rolowa Kompap w Laskowicach, wygenerowała w 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 91,28 mln zł, tj. wyższe o 5% niż przed rokiem. Poligraficzna grupa osiągnęła też za miniony rok zysk netto na poziomie 5,32 mln zł. Wypracowane po dobrym roku 2021 zyski firma zamierza przeznaczyć m.in. na wypłatę dywidendy w wysokości 70 gr za akcję. Na bieżący rok Kompap planuje też akwizycję oraz kolejne inwestycje w maszyny…”

Więcej na stronach:

http://druk.info.pl/art/23522-kompap-po-dobrym-roku-2021-znow-wyplaci-dywidende.html

https://www.biznesradar.pl/a/109387,dywidendowe-podsumowanie-17-tygodnia

Prawa Pracownicze w Ozgraf

Olsztyńskie Zakłady Graficzne S. A. w trosce o nienaruszalność praw człowieka i praw pracowniczych osób zatrudnionych w Spółce, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu pracy, Regulaminu Pracy, Polityki Antymobbingowej, Regulaminu wynagradzania.
Dokumenty dostępne są w Dziale Kadr w Siedzibie Firmy lub na każde pisemne życzenie wysyłamy mailowo.
Powyższe reguluje Zarządzenie Prezesa OZGraf z dnia 15.03.2022 r.

Nowa linia zbierająca i szyjąca w OZGraf

To już druga taka linia w OZGraf S.A.!
Rozwiązanie dla szybkiej produkcji, gdy wydajność jest koniecznością.
Uniplex jest najszybszą linią na rynku idealnie dopasowaną do każdej produkcji w szczególności: pamiętników, książek dla dzieci, corocznych raportów, książek kucharskich i książek jubileuszowych.
Linia jest kombinacją modułów zbierających: MX4 połączonych z niciarką asterPRO

Kompap z wyższymi przychodami i zyskiem po I półroczu 2021

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce, gdzie główną produkcją są książki – BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowo-rolowa Kompap w Laskowicach, w pierwszym półroczu 2021 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 44,55 mln zł, tj. wyższe o 11% w porównaniu do tych przed rokiem. Jednocześnie grupa o 56% zwiększyła zysk netto – do poziomu 3,39 mln zł. Kolejna poprawa wyników to efekt rosnących zamówień, w tym z zagranicy, wyższej wydajności produkcji oraz sprzyjających grupie trendów rynkowych.

Drukarnie Kompapu – w Białymstoku, Olsztynie i Laskowicach – należą do największych zakładów poligraficznych w Polsce. To tu drukują swoje nakłady wiodące krajowe wydawnictwa, w tym Dwie Siostry, PWN, C.H. Beck, Egmont czy Burda, oraz wiele wydawnictw zagranicznych. Oprócz tego Kompap przygotowuje materiały drukowane dla PZU, Tauronu, Energi czy Totalizatora Sportowego.

– Ostatnie lata to w Kompapie inwestycje w nowe maszyny do wszystkich naszych zakładów, dzięki czemu możemy drukować o wiele więcej i szybciej. W I półroczu, w marcu, kwietniu i maju, podpisaliśmy umowy na zakup kolejnych urządzeń introligatorskich i poligraficznych. Jednocześnie szkolimy naszych pracowników i zmieniamy organizację pracy w zakładach, by jak najlepiej wykorzystać nowy park maszynowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać coraz większym zamówieniom z Polski i za granicy. Mamy solidny portfel klientów, który nadal rozbudowujemy. Rynek książki ciągle rośnie, a dodatkowo zagraniczni wydawcy dziś bardziej niż kiedykolwiek doceniają zalety druku w Polsce, zamiast np. w Azji. Dzięki złożeniu się tych elementów nasze przychody i wyniki skokowo rosną. Zysk netto za I półrocze 2021 przewyższa zysk za cały 2019 rok – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Sprzedaż zagraniczna Kompapu wzrosła w I półroczu o ok 10% wobec analogicznego okresu sprzed roku. Główne zagraniczne kierunki handlowe grupy to Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. Eksport stanowi ponad połowę przychodów Kompapu za I półrocze 2021.

– Trendy rynkowe nam sprzyjają, ale my też potrafiliśmy dobrze wykorzystać szanse, bo wcześniej sami stworzyliśmy ku temu warunki, unowocześniając się i zmieniając organizacyjnie. Mamy więc przestrzeń, by dalej rosnąć. Drugie półrocze w naszej branży ze względów sezonowych jest zwyczajowo lepsze, jesteśmy więc dobrej myśli, jeśli chodzi o dalsze wzrosty i efekty za cały 2021 rok. Jednocześnie zamierzamy nadal rozwijać się technologicznie, zwłaszcza w dziedzinie druku cyfrowego. Nie wykluczamy w przyszłości pozyskania do grupy podmiotu zajmującego się tym obszarem poligrafii – informuje prezes Kompapu.


KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, a także drukarnię offsetową rolową w Laskowicach. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

Spółka Kompap S.A. chce wypłacić dywidendę

Kompap ocenia, że ’21 może być lepszy od ’20; chce zwiększać eksport (wywiad)

Kompap ocenia, że ten rok może być lepszy od poprzedniego, grupa planuje zwiększać eksport. Utrzymanie zeszłorocznej dynamiki wzrostu sprzedaży zagranicznej może być jednak trudne – ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Waldemar Lipka. Zdaniem prezesa, pandemia pomogła czytelnictwu i sytuacja poligrafii dziełowej jest dobra, ale wkrótce rynek będzie musiał zmierzyć się z podwyżkami cen papieru.

 

„Po trzech miesiącach 2021 r. widzimy, że sytuacja na naszym rynku jest naprawdę dobra. W stosunku do roku ubiegłego, gdzie dwa miesiące były przecież jeszcze bez pandemii – nie jest gorzej. Wydaje się, że – patrząc na nakłady, tytuły i różnorodność książek – okres pandemii sprzyja branży. Dobre tendencje się utrzymują i jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego ten rok może być lepszy od poprzedniego. Rozwija się zwłaszcza rynek zagraniczny” – powiedział prezes Waldemar Lipka.

 

Dodał, że początek 2021 r. pokazuje pozytywne trendy w sprzedaży zagranicznej, w czym pomagają m.in. kursy walut.

 

„Jesteśmy pewnie trochę drożsi od Chin, ale polska poligrafia jest dobrze wyposażona, a firmy są elastyczne. Nie mieliśmy też przerw produkcji w pandemii, co się podoba zachodnim klientom. Nawiązaliśmy nowe relacje – mieliśmy wydawców, którzy robili z nami niewielkie zlecenia, a teraz obroty z niektórymi zwiększyły się nawet trzykrotnie” – powiedział prezes.

 

Jak dodał, w zeszłym roku grupa zwiększyła sprzedaż zagraniczną o 28 proc., i chociaż w tym roku trudno będzie utrzymać taką dynamikę, Kompap chce zwiększać eksport.

 

Eksport stanowi ponad 50 proc. sprzedaży w olsztyńskiej drukarni grupy, a kierunki sprzedaży to m.in. Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania, kraje Beneluksu, czy Niemcy.

 

W ocenie prezesa, sprzedaży zagranicznej sprzyjają także rosnące koszty transportu towarów spoza Europy.

 

„Kilkukrotnie wzrosły koszty kontenerów, a wielu wydawców zaczęło zmieniać łańcuchy dostaw i szukać dostawców bliżej, w Europie. Ponadto, brexit nie okazał się tak dużym problemem, jak mogło się wydawać. Zaczęliśmy sprzedawać do Anglii, jak do Szwajcarii, a firmy brytyjskie zwiększyły sprzedaż oceniając, że nie chcą czekać 6-8 tygodni na transport z Chin, jeśli w Europie zajmie on kilka dni, przy niższych kosztach” – dodał prezes.

 

Lipka ocenił wyniki grupy za 2020 r. jako bardzo dobre i zwrócił uwagę, że w całym roku Kompap zanotował poprawę sprzedaży, mimo dwucyfrowych spadków obserwowanych w kwietniu i maju.

 

Grupa Kompap, do której należą drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowa rolowa Imprimus – w 2020 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 86,68 mln zł, tj. wyższe o 1,77 mln zł w porównaniu do tych za 2019 r. Jednocześnie grupa podwoiła zysk netto – do 5,69 mln zł w 2020 r. z poziomu 2,81 mln zł notowanego rok wcześniej. EBITDA grupy wzrosła o 33 proc. rdr do 14,02 mln zł.

 

Inwestycje grupy w tym roku powinny zamknąć się w kwocie ok. 9 mln zł i – jak powiedział prezes – zakupione zostały już dwie linie zbierająco-szyjące, które usprawnią proces produkcyjny. Ze względu na rosnące zamówienia, ale i wzrost płac, Kompap chce inwestować w automatyzację i szuka miejsc, gdzie może zwiększyć wydajność.

 

Prezes poinformował, że zakończona została restrukturyzacja drukarni w Laskowicach, która w 2020 r. odnotowała 2 mln zysku, mimo że wcześniej przez cztery lata co roku miała 10 mln straty.

 

„Firma wygląda naprawdę dobrze – jej działalność to scanning i poligrafia – nie widzimy tutaj zagrożeń. Natomiast jeśli chodzi o zakłady w Białymstoku i Olsztynie, zajmujące się drukiem dziełowym – przed pandemią planowaliśmy ich połączenie, żeby zmniejszyć koszty, ale na razie się z tym powstrzymamy, żeby zobaczyć jak rozwinie się sytuacja. Obie firmy mocno ze sobą współpracują – widać to w zakupach, wspólnej polityce cenowej. Planujemy też w tych zakładach inwestycje, ale dopiero w przyszłym roku” – powiedział prezes.

 

W jego ocenie, sytuacja w poligrafii dziełowej, zajmującej się drukowaniem książek, jest dobra, a pandemia pomogła czytelnictwu. Podejmowane przez wydawnictwa kroki, by przestawić się na sprzedaż internetową i skrócić łańcuch transakcji, pomogły zwiększyć sprzedaż.

 

Prezes zwrócił uwagę na notujący wzrosty zarówno w Polsce, jak i za granicą, segment literatury dziecięcej. Jego zdaniem, zdalna nauka i częstsze korzystanie z technologii sprawia, że sięganie po książki stało się jeszcze popularniejszą formą odpoczynku.

 

„Specyfiką branży poligraficznej druku dziełowego jest rozdrobnienie – prędzej, czy później musi więc nastąpić konsolidacja, tak jak np. na rynku niemieckim, gdzie było tysiące małych drukarń, a teraz jest ich mniej, ale potężnych, które mają po kilkaset milionów euro obrotu. Konsolidacja jest nieunikniona z powodu rachunku ekonomicznego, co widzimy na swoim przykładzie – robiąc centralne zakupy papieru, farb, maszyn jako BZGraf (Białostockie Zakłady Graficzne), OZGraf (Olsztyńskie Zakłady Graficzne) i Kompap otrzymujemy lepsze ceny niż gdybyśmy robili je indywidualnie. Konsolidacji rynku sprzyjać też będzie zmiana pokoleń, która powoli następuje w tej branży” – ocenił Lipka.

 

Dodał, że rynek będzie musiał zmierzyć się z dużymi podwyżkami cen papieru, bo – jak powiedział – wzrosła cena celulozy, a kilku producentów już ogłosiło podwyżki i zapowiadają je kolejni.

 

„W branży wydawniczej widać dużą poprawę jeśli chodzi o płynność, płatności, liczbę zamówień. Spadły nakłady, ale zamówienia są częstsze, wydawcy nie chcą magazynować książek, tylko reagować na bieżąco robiąc dodruki. Firmy wydawnicze skorzystały też z pomocy rządu, więc sytuacja się poprawiła. Rynek rozwija się dość dobrze – moim zdaniem, książki się obronią. Jeśli ktoś ma dobry pomysł wydawniczy, to nakłady nie są problemem. Drukujemy np. książki youtuberów, które mają po kilkanaście tysięcy nakładu. Rynek ewoluuje i się zmienia, więc jestem optymistycznie nastawiony, dlatego też planujemy nasze inwestycje” – powiedział prezes.

 

Do grupy Kompap, działającej w branży papierniczej, należą drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowa rolowa Imprimus.

 

Dominika Antoniak (PAP Biznes)

Certyfikat FSC

Uzyskaliśmy certyfikat FSC (FSC-C163799).
FSC jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

 

 

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów posiadanych akcji OZGraf SA

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów posiadanych akcji OZGraf SA – pobierz

OPRAWA TWARDA I ZINTEGROWANA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
OPRAWA MIĘKKA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
Copyright © OZGRAF 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.