Historia

 

Jesteśmy dumni z naszej ponad siedemdziesięcioletniej tradycji i doświadczenia w branży poligraficznej.

Nasze początki sięgają lipca 1945 roku, kiedy to przystąpiono do organizacji pierwszej w Olsztynie drukarni państwowej. Na jej pomieszczenia wybrano budynek znajdujący się w samym centrum miasta, przy ul. 22 Lipca (obecnie 11 Listopada). Przed wojną funkcjonowały w tym miejscu najstarszy zakład drukarski i wydawnictwo należące od 1841 roku do rodziny Harichów. Oficjalne otwarcie Państwowej Drukarni w Olsztynie odbyło się 15 listopada 1945 roku. W firmie pracowało wówczas zaledwie dwanaście osób, do końca 1946 roku zatrudnionych było tam już jednakże przeszło stu pracowników.

1945

15 listopada – oficjalne otwarcie Drukarni Państwowej w Olsztynie w kamienicy przy ulicy 22 Lipca (dawniej, drukarnia niemieckiego wydawcy Haricha). Zatrudnia 12 osób, dysponuje 3 maszynami dociskowymi, 2 maszynami płaskimi pełnoformatowymi i 1 maszyną płaską półformatową.

1946

31 grudnia – Drukarnia Państwowa w Olsztynie zatrudnia 105 osób, działa Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego (125 członków).

1947

1 maja – ukazuje się pierwszy numer „Życia Olsztyńskiego”, drukowanego w DP jako mutacja „Życia Warszawy”.

1948

1 stycznia – Drukarnię Państwową w Olsztynie przekształcono w Państwowe Olsztyńskie Zakłady Graficzne. Podlegały im również drukarnie w Działdowie, Mławie, Ostródzie i Przasnyszu.

1951

1 stycznia – w miejsce POZGraf powstają Olsztyńskie Zakłady Graficzne – Przedsiębiorstwo Państwowe z drukarniami w Olsztynie, Działdowie i Ostródzie.

1956

19 listopada – na fali popaździernikowych przemian powołano samorząd robotniczy.

1960

16 listopada – minister kultury i sztuki zatwierdził założenia projektowe budowy nowej drukarni w Olsztynie.

1965

12 czerwca – na działce u zbiegu ulic Towarowej i Dworcowej wiceminister kultury i sztuki Kazimierz Rusinek wmurował akt erekcyjny pod budowę kompleksu hal oraz wieżowca Olsztyńskich Zakładów Graficznych.

1970

24 stycznia – na zamku w Olsztynie w Sali Kopernika nadano decyzją ministra kultury i sztuki Olsztyńskim Zakładom Graficznym imię Seweryna Pieniężnego, przedwojennego wydawcy i redaktora „Gazety Olsztyńskiej”.

1971

23 stycznia – uroczyście z udziałem wiceministra kultury i sztuki Kazimierza Rusinka otwarto nową inwestycję budowlaną jako siedzibę Olsztyńskich Zakładów Graficznych w Olsztynie przy ulicy Towarowej 2.

1975

2 grudnia – drukowano w OZGraf. „Trybunę Ludu” i „Kurier Polski”, w związku z pożarem w drukarni Domu Słowa Polskiego w Warszawie.

1976

30 marca OZGraf. przejął pod swój zarząd drukarnie akcydensowe w Ostródzie, Działdowie i Mławie (około 200 pracowników).

1980

24 października – powstał Komitet Założycielski Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

1981

18 sierpnia – zastrajkowała część drukarzy działu gazetowego.

19 sierpnia – „Dzień bez prasy”, partyjna „Gazeta Olsztyńska” wydana została jako druk powielaczowy formatu A-4 w piwnicach KW PZPR.

20 sierpnia – Komitet Strajkowy OZGraf wysuwa postulaty, głównym jest odwołanie przez Dziennik Telewizyjny kłamstw na temat strajku w drukarni.

28 sierpnia – w sprawę strajku w OZGraf zaangażowane są władze partyjne, wojewoda, prokuratura wojewódzka oraz lokalni posłowie na Sejm. Do OZGraf. przyjeżdża jako mediator Jacek Kuroń.

5 września – strajk po 19 dniach został zawieszony ze względu na rozpoczynający się Krajowy Zjazd „Solidarności”. Jako symbol strajku pozostała ukwiecona brama techniczna OZGraf, powieszony na zewnętrznym murze hali produkcyjnej krzyż (wisi tu do dzisiaj), miejsce, gdzie odbywały się plenerowe msze święte.

13 grudnia – ogłoszono w Polsce stan wojenny, spośród pracowników OZGraf internowano Jozefa Nowaka i Andrzeja Zarzyckiego. „Gazeta Olsztyńska” ukazała się na drugi dzień jako jeden z nielicznych ogólnopolskich dzienników.

1983

7 marca – w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie zarejestrowano Związek Zawodowy Pracowników Olsztyńskich Zakładów Graficznych im. Seweryna Pieniężnego.

1986

2 maja – rozpoczęto montaż Planety P-24 SW, nowoczesnej arkuszowej maszyny offsetowej do druku dwustronnego.

1989

30 marca – zawiązała się grupa inicjatywna w celu reaktywowania w OZGraf. „Solidarności”. Wkrótce (20 kwietnia) powstała Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”.

1995

28 lutego – zakończono modernizację działu fotoskładu uruchamiając studio DTP, dysponujące naświetlarką AccuSet 1200, skanerem Arcus 2 oraz komputerami Macintosh.

1996

21 września – z inicjatywy OZGraf na dziedzińcu olsztyńskiego zamku w historycznej oprawie przeprowadzono chrzest 70 adeptów sztuki drukarskiej.

1997

24 grudnia – dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego zostało skomercjalizowane i przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nazwą: OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna.

2010

W dniu 28 grudnia podpisano umowę sprzedaży 909.500 akcji spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki, za sumę niemal 17 mln zł. Pozostałe 15% akcji trafiło w ręce pracowników. OZGraf S.A. jest od tego momentu spółką zależną od KOMPAP S.A. notowanej na warszawskiej GPW

2011

Zakup linii do pakowania w folię, falcerki, linii do zeszytów Bravo Plus, maszyny do układania książek, maszyny do montażu okładek DA 270, maszyny offsetowej Heidelberg SM 102 2P.

3 września o godzinie 12.00 – obchody 30. rocznicy strajku w Olsztyńskich Zakładach Graficznych. Uroczystość rozpoczęła się polową mszą św. pod pamiątkowym krzyżem, następnie w zakładowej świetlicy wyświetlono film śp. Wiesława Chojnowskiego z czasów strajku. Odbyła się tam także promocja nowej książki Renaty Gieszczyń-skiej „Strajk w OZGraf 1981. O cześć drukarza, o prawdę i wiarygodność słowa”. Dokumentująca przebieg strajku książka została wydrukowana i sponsorowana przez OZGraf SA. Po raz pierwszy ujawnione w niej zostały m.in. materiały na temat działań wymierzonych w drukarzy przez olsztyńską Służbę Bezpieczeństwa.

13 grudnia przypadła 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dla upamiętnienia wydarzeń, Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Olsztynie oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie, zorganizowały konkurs plastyczny pod hasłem: „Orła WRON-a nie pokona. Polska stanu wojennego”.

2012

Zakup nowej linii CtP Magnus 800, krajarki.

2013

OZGraf zajmuje I miejsce w corocznym rankingu polskich drukarń dziełowych organizowanym przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. Do udziału w rankingu zakwalifikowało się 36 drukarń z całej Polski.

Czerwiec 2013 – I konferencja dla klientów OZGraf po hasłem „Porozmawiajmy o książce…”

2014

Styczeń – wykonanie zobowiązań inwestycyjnych w stosunku do Skarbu Państwa (2011 – podniesienie kapitału akcyjnego o 1 mln złotych, 2013 – podniesienie kapitału akcyjnego o kolejne 2 mln złotych). Łącznie w okresie prywatyzacji od 2011 do 2013 roku dokonano inwestycji w formie zakupów środków trwałych w wysokości 8,9 mln złotych. Pozytywne zakończenie pierwszego etapu restrukturyzacji firmy.

Wrzesień 2014 – II konferencja dla klientów OZGraf pod hasłem „W poszukiwaniu klucza do sukcesu na rynku wydawniczym”.

– I turniej OZGraf tenisa ziemnego dla wydawców

Grudzień – Departament Działań Poprywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa potwierdził oficjalnie przyjęcie i zrealizowanie przez OZGraf S.A. i spółkę matkę KOMPAP S.A., wszystkich zobowiązań poprywatyzacyjnych. Tym samym proces prywatyzacyjny został zakończony. W branży poligraficznej, obok prywatyzacji siostrzanej firmy BZGraf, został uznany za przeprowadzony z sukcesem.

2015

11-12 czerwca – obchody 70-lecia OZGraf S.A. m.in.: konferencja, turniej tenisa, msza święta, oficjalne uroczystości na olsztyńskim zamku oraz koncert w amfiteatrze.

II miejsce w rankingu polskich drukarń dziełowych Magazynu Literackiego KSIĄŻKI.

Październik – zakup maszyny do szycia nićmi Aster EVO wraz z urządzeniem do ściegu naprzemiennego oraz kamery do kontroli składki

Grudzień – zakup maszyny introligatorskiej falcerki STAHL CH 78, z wykładaniem SBP-45

2016

Styczeń – OZGraf zdobywa Certyfikat Złoty Płatnik 2014 r. – za wzorową terminowość dokonywanych płatności – najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w danym roku.

Marzec – zakup automatycznej maszyny do pakowania w folię Sitma A740-TRY.

Czerwiec – III konferencja dla klientów OZGraf pod hasłem „O trendach na europejskim rynku wydawniczym”.

Lipiec – zakup linii do oprawy miękkiej oraz przygotowującej bloki do oprawy twardej firmy KOLBUS.

Październik – Orły Eksportu – znajdujemy się w ekskluzywnym gronie największych eksporterów województwa warmińsko-mazurskiego według „Rzeczpospolitej”.

2017

Styczeń – zakup maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster SX 102-8-P.

Statuetka-wyróżnienie za wzorową realizację obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego w 2016 r.

Maj – zakup linii do oprawy twardej BF 530 firmy KOLBUS.

Listopad – I miejsce w rankingu drukarń dziełowych Magazynu Literackiego KSIĄŻKI.

21 grudnia – Spółka PPH KOMPAP SA zawarła z firmą AURELIUS WK One GmH Umowę sprzedaży udziałów w Spółce IMPRIMUS sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach.

 

 

Obejrzyj film o naszej drukarni

w ramach konkursu „Orła WRON-a nie pokona” umieszczonych w kalendarzu, wydrukowanym i zasponsorowanym przez OZGraf S.A

Zwycięski plakat

1

należał do Elżbiety Szymczuk– uczennicy Państwowego Liceum Plastycznego z Olsztyna.

OPRAWA TWARDA I ZINTEGROWANA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
OPRAWA MIĘKKA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
Copyright © OZGRAF 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.