Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy OZGraf S.A.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§1
Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288, 875) w związku z art. 328 1 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A, tj.:Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000053322, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót
OPRAWA TWARDA I ZINTEGROWANA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
OPRAWA MIĘKKA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
Copyright © OZGRAF 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.