Posiadamy nowoczesny park maszynowy. Dysponujemy maszynami i urządzeniami pozwalającymi na realizację niemal każdego, nawet najbardziej wymagającego zamówienia.

Pełnoformatowe maszyny Heidelberg Speedmaster najnowszej generacji, obsługiwane przez wykwalifikowaną załogę, gwarantują uzyskanie prac o najwyższej jakości. Dzięki nowej, kompletnej linii introligatorskiej Kolbus BF530, mamy możliwość wykonywania książek w oprawie złożonej szytej. Kompletna linia do oprawy prostej KOLBUS KM600 stanowi uzupełnienie parku maszynowego dla tego rodzaju opraw, również ze skrzydełkami. Dział prepress może pochwalić się nowoczesnymi urządzeniami, naświetlarką Kodak Magnus 800 Quantum i wywoływarką Kodak Mercury HD. Ten nowoczesny sprzęt pozwala nam na realizację najtrudniejszych zleceń przy zachowaniu stałej, wysokiej jakości i wydajności.

Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P

format:

 • max. 720×1020 mm
 • max. obroty 13 tys./h

 

Heidelberg Speedmaster SX 102-8-P – kupiona w styczniu 2017 roku

format:

 • max.720×1020 mm
 • max. obroty 14 tys./h

 

Heidelberg Speedmaster SM 102-2-P

format:

 • max. 720×1020 mm
 • max. obroty 13 tys/h

 

KBA Rapida 75E

format:

 • max. 530×750 mm
 • max. obroty 15 tys./h

Linia do oprawy złożonej Kolbus, oklejarka RF700, BF530, montaż okładek DA 270

format otwartej okładki:

 • min. 205×140 mm, max. 670×390 mm
 • szerokość odsadki 4-15 mm
 • szerokość między okładzinami 14-120 mm
 • szerokość zawinięcia zamkniętego 8-15 mm
 • oklejka: szerokość 223-708 mm, wysokość 130-428 mm
 • tektura: grubość 1-4 mm, szerokość 95-328 mm,
 • wysokość 140-390 mm
 • tektura grzbietowa: grubość 1-4 mm, szerokość 6-90 mm
 • tektura grzbietowa z rolki: grubość 0,3-0,6 mm,
 • szerokość 6-90 mm
 • wydajność maszyny: do 65 taktów/min.

NASZE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: OPRAWA

 • max. 300 szer. x 375 wys. x 80 grubość bloku w mm
 • min.100 szer. x 140 wys. x 2 grubość bloku w mm

zakres formatów otwartej okładki

 • max.660 x 385 mm
 • min. 210 x 140 mm
 • Uwaga: przy szerokości wkładu 277-305 mm ograniczone zaokrąglanie z max. 45 mm do 19 mm.

Linia do oprawy broszurowej Kolbus KM600

 • Wydajność do 7000 książek/h
 • Format min. 100 x 120 mm
 • Format max. 320 x 380 mm
 • Grubość bloku 2 – 60 mm, ze skrzydełkami max grubość 50 mm

Możliwość wykonania broszur ze skrzydełkami w jednym cyklu.

Falcerki: Stahl KH 78, KD 78

Niciarki: Aster 160, Aster 180, Aster EVO

Prasa do tłoczeń: Kolbus PE 312

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą

Zbieraczka: Kolbus ZU 804L

Nowoczesna naświetlarka CTP Kodak Magnus 800 Quantum i wywoływarka Kodak Mercury HD

Świetna wydajność przy zachowaniu stałej jakości. Technologia, która zapewnia integralność naświetlania obrazu w całym procesie, począwszy od oryginalnego pliku, do maszyny drukującej, bez względu na zmienne; tj. moc lasera, czułość emulsji, właściwości fizyczne płyt. Kodak Squarespot wraz z oprogramowaniem do rastrowania Kodak Staccato, jakie również zakupiliśmy, umożliwia uzyskanie punktów rastrowych o wielkości 20 mikronów i pozwala na produkcję wyróżniających się na rynku druków o jakości fotografii. Naszym celem zawsze było wyróżnienie się na rynku pod względem jakości. Już od wielu lat wydawcy polscy i zagraniczni realizują z nami swoje najtrudniejsze prace.

Kodak Insite Prepress Portal

Nowoczesny system do przesyłania, akceptacji i zatwierdzania materiału do druku on-line. Zapewnia szybki, bezpieczny i prosty w obsłudze dostęp do systemu workflow w naszej firmie. Pozwala naszym klientom na dostęp do ich prac z każdego miejsca i o dowolnej porze. Klienci nie potrzebują do tego żadnego specjalnego sprzętu ani oprogramowania. Wystarczy nadanie nazwy użytkownika, hasło oraz jedna z przeglądarek internetowych. System śledzi każdą aktywność użytkowników, w tym dostarczenie plików, propozycje zmian, akceptację pracy, lub jej odrzucenie. Zastosowana technologia Pixel-streaming umożliwia zdalny dostęp do bardzo dużych plików. Ponadto po dostarczeniu plików, automatycznie następuje ich sprawdzenie i weryfikacja pod kątem zgodności z wymaganiami jakościowymi. System sprawdza pliki pod kątem wystąpienia możliwych problemów i ostrzega klientów oraz pracowników działu prepress o wykrytych nieprawidłowościach. Pozwala to na szybką reakcję, poprawienie błędów i efektywną pracę nad zleceniem. Kodak InSite Portal system posiada wbudowany moduł do proofingu „Kodak Smart Review”, w którym wszyscy użytkownicy przeglądają pliki. Daje on pewność, że oglądają cyfrowe oryginały produkcyjnych plików PDF wysokiej rozdzielczości. Kodak Insite Portal System to kluczowy element w szybkiej i automatycznej obsłudze cyklu przygotowania do druku. Zapewnia eliminację błędów, optymalizację czasu i redukcję kosztów.

GMG – system do certyfikacji proofów

Predefiniowane GMG Proof Standards i zestaw nastawów kalibracyjnych wzmagają stabilność produkcji i oszczędności. Użytkownik musi teraz wybrać tylko właściwy Proof Standard, a reszta procesu jest wykonywana automatycznie przez ColorProof o5. Proof Standard definiuje wszelkie parametry niezbędne do przygotowania właściwych, precyzyjnych proofów:

 • symulowany standard druku (ISO, SWOP, standard własny drukarni, itd.),
 • odpowiedni profil barwny GMG (MX4) lub profil ICC,
 • medium wykorzystywane do proofingu,
 • wykorzystywana drukarka,
 • wykorzystywany zestaw narzędzi do kalibracji.

Zestaw narzędzi do kalibracji obejmuje, między innymi, wszystkie pliki kalibracyjne (MX3) dla różnych instrumentów pomiarowych, niezbędne nastawy drukarki, kryteria jakości i tolerancji kalibracji drukarki. Oprogramowanie wybiera automatycznie profil i kalibrację dla odpowiedniej drukarki i właściwego papieru. Jeśli parametry nie zgadzają się z rzeczywistymi nastawami, praca zostaje natychmiast wstrzymana do kontroli. W ten sposób pomniejsza się znacząco możliwość popełnienia błędów przez niewłaściwe nastawy druku, pliki kalibracyjne lub profile barwne. Unika się też kosztów generowanych przez błędne wydruki.

Drukarka CANON C700

Pozwala na wydruk ozalidów w postaci gotowych składek. Idealne urządzenie do cyfrowego druku ozalidów, jak również do druku cyfrowego książek.

Format: 100x148mm do 330,2 x 487,7mm, 52-300g/m2

Maszyna do laminowania – D&K Jupiter Landscape

format 740 X 740

max. obroty 3 tyś/h

Maszyna do lakierowania lakierem UV – Sakurai 72AII

format 720 x 520 mm

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • druku wielobarwnego do formatu 720×1020 mm, w standardzie CMYK;
 • oprawy: prosta klejona, szyta, zeszytowa, wszelkie typy oprawy złożonej; całopapierowa, całopłócienna, półpłócienna, skóropodobna;
 • procesów dodatkowych:
  • zakładanie obwoluty
  • lakierowanie UV
  • laminowanie
  • tłoczenie okładek
  • złocenie brzegów
  • zaokrąglanie rogów
  • pakowanie w folię termokurczliwą
  • druku kalendarzy, plakatów, czasopism, ulotek, folderów i innych akcydensów

 

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO NAŚWIETLANIA W SYSTEMIE CTP OZGRAF

 

1. Materiały cyfrowe należy dostarczać do zdalnego systemu Kodak Insite.

2. W celu założenia konta na w systemie Kodak Insite, należy wysłać zapotrzebowanie na adres: ozgraf@ozgraf.com.pl.

3. Pliki powinny być dostarczone w formacie PDF w wersji 1.3 lub 1.4 (najlepiej PDF/X-1a:2001)

4. Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie do standardu ISO 12647-2, w zależności od rodzaju papieru – ISOcoated lub ISOuncoated lecz profile ICC nie mogą być osadzone w pliku pdf

5. Pliki PDF powinny:

a) zawierać trim boxy w formacie netto

b) być kompozytowe (nie rozseparowane)

c) być po ostatecznych korektach tekstowych

d) być wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony

e) zawierać osadzone wszystkie czcionki, najlepiej postscriptowe (embedded)

f) zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej produkcji

6. Pliki PDF nie powinny:

a) zawierać informacji o kątach rastra

b) być wykonane na serwer OPI

c) zawierać linii grubości włosa (hairline)

d) zawierać umieszczonych paserów, linii cięcia i skal kontrolnych.

7. Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych powinna wynosić od 220 do 300 dpi.

8. Nazwy plików:

a) nie wolno umieszczać znaków akcentowych, oraz znaków specjalnych (*&^+:, itp)

b) powinny być związane z numeracją stron wg schematu : 0001_0100 nazwa pliku

c) pliki poprawkowe muszą być przysłane wg takiego samego schematu jak wyżej ale każda strona w oddzielnym pliku. Do nazwy pliku poprawkowego należy dodać np. datę lub słowo określającą koleją poprawkę np. pop1 itp.

Przy poprawkach przekraczających 10% ilości stron, prosimy o przysłanie ponownie wszystkich plików w całości.

9. Wszystkie elementy graficzne muszą być w przestrzeni CMYK. Praca 4-kolorowa powinna być przygotowana w kolorach CMYK. Nie mogą w niej występować elementy RGB, „Lab”, „Spot Color” („Pantone”). Kolory dodatkowe umieszczone w pracy, niezgodnie z zamówieniem będą konwertowane automatycznie do CMYK. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.). Przesyłając pliki z kolorami innymi niż wymagane w specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

10. Używanie kolorów dodatkowych (Panton) w zleceniu powinno być wyraźnie oznaczone. Kolory Pantone powinny być oznaczone zgodnie z wzornikiem kolorów Pantone.

11. Pliki do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale (dotyczy to również plików do lakierowania UV, tłoczenia i wykrojników – dodatkowo pliki do tłoczenia i do wykrojników powinny być przygotowane jako krzywe a nie bitmapy).

12. Teksty i czarne elementy rysunkowe na kolorowych siatkach powinny mieć zadany overprint. Nie można zadawać overprintów dla koloru białego. Minimalna wielkość czcionki drukowanej w cmyku wynosi 10 punktów. Minimalna wielkość czcionki drukowanej w czarnej kontrze z cmyk wynosi 10 punktów

13. W wersjach językowych:

a) dostarczyć PDF w postaci neutralnego CMYK-a, a w osobnym pliku PDF tekstowy jako gray

b) oba pliki (CMYK i tekst) muszą mieć identyczny format i marginesy

c) musi być zachowana przezroczystość pliku tekstowego

14. Jeżeli w zamówieniu nie jest podana liniatura rastra:

a) dla papierów powlekanych będzie to 175 lpi

b) dla papierów offsetowych będzie to 150 lpi

15. W celu usprawnienia impozycji należy podać informację, które strony są stronami rozkładowymi oraz czy w pracy występują strony spadowe (jeżeli występują spady, to powinno być dodane po 5 mm z każdej strony).

16. W przypadku kiedy format dostarczonych plików jest inny niż format określony w zamówieniu pliki zostaną w impozycji wyśrodkowane na formacie określonym w zamówieniu

17. Przed wysłaniem materiałów do drukarni zalecane jest sprawdzenie ich w programie PitStop Proffesional, którego bezpłatną 30-dniową wersję można pobrać ze strony www.enfocus.com

18. Przy skomplikowanych zamówieniach wraz z plikami powinny być dostarczone przykładowe wydruki z drukarki.

19. W przypadku akceptacji ploterów przez klienta materiałem wzorcowym staje się składka zaakceptowana i podpisana przez klienta lub akcept w systemie Kodak Insite. W systemie Kodak Insite Klient jest zobowiązany również do pobrania plików z zakładki ,,Pobieranie plików” w której są umieszczone oprawy z liniami określającymi grzbiet, big, skrzydełka i ostateczny format

20. Druki uszlachetniane lakierami UV lub foliowane mogą zmieniać swoją barwę w stosunku do odbitek kontraktowych.

21. Druki z wcześniejszych edycji nie stanowią odbitki kontraktowej mogą jedynie stanowić odniesienie dla drukarza.

22. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji o sposobie przygotowania materiałów i procesie drukowania, odmiennego ułożenia danego użytku na arkuszu oraz różnic wynikających ze zmiany barwy papieru i farb drukarskich w czasie.

23. Maksymalna wartość nafarbienia nie powinna być wyższa niż:

· 320% dla druku na papierach powlekanych

· 270% dla druku na papierach niepowlekanych

24. Dostarczenie plików wg powyższych wymagań gwarantuje uzyskanie w druku najwyższej jakości.

25. Uwaga drukarnia nie ma obowiązku sprawdzania dostarczonych plików. Drukarnia weryfikuje jedynie ogólną poprawność przekazanych plików – nie sprawdza ich szczegółowo i nie gwarantuje, że wszystkie błędy i niezgodności zostaną wykryte. Pliki nie są weryfikowane pod względem merytorycznym. Za dostarczone pliki odpowiada grafik, który zaprojektował daną pracę i przekazał pliki do druku.

OPRAWA TWARDA I ZINTEGROWANA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
OPRAWA MIĘKKA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
Copyright © OZGRAF 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.