Oświadczenie dotyczące rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA stosują się do porad i wskazówek WHO oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W firmie zostały podjęte wszelkie niezbędne środki i praktyki w zakresie zdrowia i higieny.
We środę 11 marca Rząd Polski podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach 16-25.03, w tych dniach zawieszona jest działalność przedszkoli, żłobków, szkół i wszelkich placówek oświatowych. Rodzice, którzy nie mają nikogo, kto mógłby opiekować się dziećmi poniżej 8 roku życia, mogą korzystać z opieki. Na ten moment nie zauważyliśmy zwiększonej absencji pracowników w odniesieniu do ubiegłych miesięcy.
Nie wiemy natomiast jak długo potrwa obecna sytuacja. Pojawiają się informacje, że placówki oświatowe mogą być zamknięte do połowy kwietnia. Obecnie nie mamy informacji o tym, ilu naszych pracowników skorzysta z tej opcji w najbliższym czasie.
Od 15 marca granice kraju są zamknięte – na każdej granicy są kontrole i nie można przewidzieć, ile czasu kierowcy będą musieli spędzić na granicach. Mamy informacje, że na granicach z Polską są kolejki po 50 km, co znacznie utrudnia przekroczenie granic kraju. Taka sytuacja może mieć wpływ
na dostawy materiałów.
Dostajemy również informacje, że firmy transportowe odmawiają wyjazdów do Włoch.
Na ten moment zapasy materiałów są dostępne, ale sytuacja może ulec zmianie, jeśli nagle otrzymamy kilka zamówień wymagających więcej niż 20 ton papieru. Dlatego uprzejmie prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o możliwych dużych zamówieniach.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami wielu z was pracuje w domu i być może wyjaśnia to, dlaczego czasami dostarczenie pliku lub ostateczna zgoda na wydruk jest opóźniona, co ma wpływ na termin realizacji zlecenia. Proszę zrozumieć, że w takim przypadku będziemy musieli zmienić termin dostawy.
Część naszych pracowników biurowych pracuje z domu. Wszystkim pracownikom nieustannie przypomina się, aby dbali o siebie i swoich kolegów, zachowując odległość 2 m oraz regularnie dezynfekując ręce i miejsca pracy.
Jako firma staramy się dbać o naszych pracowników i dokładamy wszelkich starań, aby być wydajnym i sprawić, aby czuli się bezpiecznie i zdrowo.
Wszyscy przechodzimy trudny okres i nie wiemy, co może nam przynieść następny dzień. Obiecujemy nadal informować Państwa na bieżąco oraz starać się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie w każdej możliwej sytuacji.

 

Statement concerning the spread of the Coronavirus epidemic

Dear Sir/Madam,
please be advised that Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA follows WHO and Main Sanitary Inspectorate guides and counsels. The company has taken into account all available health and hygiene measures and practices.
On Wednesday, March 11, the Polish Government decided to suspend teaching activities on March 16-25, and the activities of kindergartens, nurseries, schools and all educational establishments are suspended on these days.
Parents who have no one to look after children under 8 years of age can take care of their children at home. At the moment, we have not noticed increased employee absenteeism in relation to previous months. However, we do not know how long the current situation will last. There is information that educational institutions may be closed until mid-April. We currently have no information about how many employees will use this option in the near future.
Since March 15, the borders of the country are closed – there are controls at each border and it is impossible to predict how much time drivers will have to spend at the borders. We have information that there are up to 50 km lines on the Polish borders, which make crossing the country borders much more difficult. This situation can affect for the supply of materials. We also receive information that transport companies refuse to go to Italy. Material stocks are currently available, but the situation may change if we suddenly receive several orders requiring more than 20 tons of paper. That is why we kindly ask you to inform us about possible large orders as soon as possible.
According to the information received, many of you work at home and this may explain why sometimes the delivery of a file or the final approval to a printout is delayed, which affects the delivery date.
Please understand that in this case we will have to change the delivery date.
Some of our office employees work from home. All employees are constantly reminded to take care of themselves and their colleagues, maintaining a distance of 2 m and regularly disinfecting hands and workplaces.
As a company, we strive to take care of our employees and make every effort to be productive and make them feel safe and healthy.
We all going through a difficult period and we do not know what the next day can bring us. We promise to keep you updated and try to find the best feasible solution in every situation that may happen.

Powrót
OPRAWA TWARDA I ZINTEGROWANA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
OPRAWA MIĘKKA DO 50.000 EGZ. DZIENNIE
Copyright © OZGRAF 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.