Wybierz jezyk:

Technologia

Wymagania plików - CTP

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO NAŚWIETLANIA W SYSTEMIE CTP OZGRAF

 

1. Materiały cyfrowe należy dostarczać do zdalnego systemu Kodak Insite.

2. W celu założenia konta na w systemie Kodak Insite, należy wysłać zapotrzebowanie na adres: ozgraf@ozgraf.com.pl.

3. Pliki powinny być dostarczone w formacie PDF w wersji 1.3 lub 1.4 (najlepiej  PDF/X-1a:2001)

4. Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie do standardu ISO 12647-2, w zależności od rodzaju papieru - ISOcoated lub ISOuncoated lecz profile ICC nie mogą być osadzone w pliku pdf

5. Pliki PDF powinny:

a) zawierać trim boxy w formacie netto

b) być kompozytowe (nie rozseparowane)

c) być po ostatecznych korektach tekstowych

d) być wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony

e) zawierać osadzone wszystkie czcionki, najlepiej postscriptowe (embedded)

f) zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej produkcji

6. Pliki PDF nie powinny:

a) zawierać informacji o kątach rastra

b) być wykonane na serwer OPI

c) zawierać linii grubości włosa (hairline)

d) zawierać umieszczonych paserów, linii cięcia i skal kontrolnych.

7. Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych powinna wynosić od 220 do 300 dpi.

8. Nazwy plików:

a) nie wolno umieszczać znaków akcentowych, oraz znaków specjalnych (*&^+:, itp)

b) powinny być związane z numeracją stron wg schematu : 0001_0100 nazwa pliku

c) pliki poprawkowe muszą być przysłane wg takiego samego schematu jak wyżej ale każda strona w oddzielnym pliku. Do nazwy pliku poprawkowego należy dodać np. datę lub słowo określającą koleją poprawkę np. pop1 itp.

Przy poprawkach przekraczających 10% ilości stron, prosimy o przysłanie ponownie wszystkich plików w całości.

9. Wszystkie elementy graficzne muszą być w przestrzeni CMYK. Praca 4-kolorowa powinna być przygotowana w kolorach CMYK. Nie mogą w niej występować elementy RGB, „Lab”, „Spot Color” („Pantone”). Kolory dodatkowe umieszczone w pracy, niezgodnie z zamówieniem będą konwertowane automatycznie do CMYK. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.). Przesyłając pliki z kolorami innymi niż wymagane w specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

10. Używanie kolorów dodatkowych (Panton) w zleceniu powinno być wyraźnie oznaczone. Kolory Pantone powinny być oznaczone zgodnie z wzornikiem kolorów Pantone.

11. Pliki do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale (dotyczy to również plików do lakierowania UV, tłoczenia i wykrojników - dodatkowo pliki do tłoczenia i do wykrojników powinny być przygotowane jako krzywe a nie bitmapy).

12. Teksty i czarne elementy rysunkowe na kolorowych siatkach powinny mieć zadany overprint. Nie można zadawać overprintów dla koloru białego. Minimalna wielkość czcionki drukowanej w cmyku wynosi 10 punktów. Minimalna wielkość czcionki drukowanej w czarnej kontrze z cmyk wynosi 10 punktów

13. W wersjach językowych:

a) dostarczyć PDF w postaci neutralnego CMYK-a, a w osobnym pliku PDF tekstowy jako gray

b) oba pliki (CMYK i tekst) muszą mieć identyczny format i marginesy

c) musi być zachowana przezroczystość pliku tekstowego

14. Jeżeli w zamówieniu nie jest podana liniatura rastra:

a) dla papierów powlekanych będzie to 175 lpi

b) dla papierów offsetowych będzie to 150 lpi

15. W celu usprawnienia impozycji należy podać informację, które strony są stronami rozkładowymi oraz czy w pracy występują strony spadowe (jeżeli występują spady, to powinno być dodane po 5 mm z każdej strony).

16. W przypadku kiedy format dostarczonych plików jest inny niż format określony w zamówieniu pliki zostaną w impozycji wyśrodkowane na formacie określonym w zamówieniu

17. Przed wysłaniem materiałów do drukarni zalecane jest sprawdzenie ich w programie PitStop Proffesional, którego bezpłatną 30-dniową wersję można pobrać ze strony www.enfocus.com

18. Przy skomplikowanych zamówieniach wraz z plikami powinny być dostarczone przykładowe wydruki z drukarki.

19. W przypadku akceptacji ploterów przez klienta materiałem wzorcowym staje się składka zaakceptowana i podpisana przez klienta lub akcept w systemie Kodak Insite. W systemie Kodak Insite Klient jest zobowiązany również do pobrania plików z zakładki ,,Pobieranie plików” w której są umieszczone oprawy z liniami określającymi grzbiet, big, skrzydełka i ostateczny format

20. Druki uszlachetniane lakierami UV lub foliowane mogą zmieniać swoją barwę w stosunku do odbitek kontraktowych.

21. Druki z wcześniejszych edycji nie stanowią odbitki kontraktowej mogą jedynie stanowić odniesienie dla drukarza.

22. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji o sposobie przygotowania materiałów i procesie drukowania, odmiennego ułożenia danego użytku na arkuszu oraz różnic wynikających ze zmiany barwy papieru i farb drukarskich w czasie.

23. Maksymalna wartość nafarbienia nie powinna być wyższa niż:

· 320% dla druku na papierach powlekanych

· 270% dla druku na papierach niepowlekanych

24. Dostarczenie plików wg powyższych wymagań gwarantuje uzyskanie w druku najwyższej jakości.

25. Uwaga drukarnia nie ma obowiązku sprawdzania dostarczonych plików.  Drukarnia weryfikuje jedynie ogólną poprawność przekazanych plików – nie sprawdza ich szczegółowo i nie gwarantuje, że wszystkie błędy i niezgodności zostaną wykryte. Pliki nie są weryfikowane pod względem merytorycznym. Za dostarczone pliki odpowiada grafik, który zaprojektował daną pracę i przekazał pliki do druku.

  • oprawa twardado 50 000
  • oprawa miękkado 50 000
  • oprawa zeszytowado 180 000

Kariera

Chcesz do nas dołączyć? Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy.

Nasze realizacje

Zapraszamy do działu realizacje. Znajdują się tam przykłady naszych możliwości.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.