Wybierz jezyk:

Historia

Jesteśmy dumni z naszej ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczenia w branży poligraficznej.

     Nasze początki sięgają lipca 1945 roku, kiedy to przystąpiono do organizacji pierwszej w Olsztynie drukarni państwowej. Na jej pomieszczenia wybrano budynek znajdujący się w samym centrum miasta, przy ul. 22 Lipca (obecnie 11 Listopada). Przed wojną funkcjonowały w tym miejscu najstarszy zakład drukarski i wydawnictwo należące od 1841 roku do rodziny Harichów. Oficjalne otwarcie Państwowej Drukarni w Olsztynie odbyło się 15 listopada 1945 roku. W firmie pracowało wówczas zaledwie dwanaście osób, do końca 1946 roku zatrudnionych było tam już jednakże przeszło stu pracowników.

     Istotnym wydarzeniem dla Drukarni Państwowej było wydrukowanie 1 maja 1947 roku pierwszego numeru “Życia Olsztyńskiego”- kolumny o charakterze lokalnym zamieszczanej w nieco zmienionym “Życiu Warszawy”. Dziennik ukazywał się sześć razy w tygodniu (oprócz poniedziałków). Autorami tekstów poświęconych sytuacji krajowej i międzynarodowej byli dziennikarze warszawscy, informacje regionalne zamieszczano na oddzielnych stronach pisma, przygotowywanych i drukowanych w Olsztynie. Z biegiem czasu ilość materiałów lokalnych zmniejszono do jednej kolumny, a teksty te tylko przygotowywano w Olsztynie, a następnie przesyłano do redakcji w Warszawie, która kwalifikowała je do druku. Od 1951 r., kiedy ukazywać się zaczął „Głos Olsztyński”, nakład pisma systematycznie malał. Podjęto wówczas, z przyczyn ekonomicznych, decyzję
o likwidacji pisma. Ostatni numer “Życia Olsztyńskiego” ukazał się 31 maja 1960 r.

     Drukarnię Państwową w Olsztynie przemianowano w styczniu 1948 roku na Państwowe Zakłady Graficzne. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w styczniu 1951 roku, od kiedy to firmę zaczęto nazywać Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi - Przedsiębiorstwem Państwowym. W tym czasie firma otworzyła ponadto swoje filie w Ostródzie i Działdowie. Od tego momentu produkcja Zakładów obok właściwych sobie usług poligraficznych, na wiele lat związała się z drukiem olsztyńskiej prasy. Obok „Głosu Olsztyńskiego” do produkowanych w Olsztynie tytułów należały m.in.: „Gazeta Mazurska”, „Nasza Praca”, „Głos Lidzbarski”, „Nasza Kolejowa”, a od 1955 roku także miesięcznik kulturalny „Mazury i Warmia”. Pierwszą książką, którą tu wydrukowano był „Wilczy Szaniec - dawna kwatera Hitlera” z 1963 roku.

     Od 1960 zaczęto planować dalszy rozwój olsztyńskiej poligrafii, efektem, czego miała być budowa nowej drukarni. Budowę rozpoczęto jednak dopiero pięć lat później, uroczyście wmurowując akt erekcyjny pod budowę 12 czerwca 1965 roku na terenie przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Towarowej. Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf Spółka Akcyjna wciąż mieszczą się w gmachu, którego budowę rozpoczęto właśnie wtedy. 24 stycznia 1970 roku zakłady otrzymały imię Seweryna Pieniężnego, przedwojennego wydawcy, redaktora i redaktora “Gazety Olsztyńskiej”, zamordowanego w 1940 roku w obozie hitlerowskim w Hohenbruch pod Królewcem. Uroczystość nadania imienia odbyła się w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego Zamku. Oficjalne otwarcie OZGraf im. S. Pieniężnego odbyło się 23 stycznia 1971.

     Lata siedemdziesiąte były dla OZGraf okresem wyjątkowego rozwoju; zmodernizowane przedsiębiorstwo szybko zaklasyfikowało się do czołówki najprężniej działających w województwie olsztyńskim. Natomiast lata osiemdziesiąte to dalszy ciąg prac zmierzających do modernizacji, przede wszystkim parku maszynowego. Na czterdziestolecie OZGraf, w roku jubileuszowym 1985, zainstalowano m.in. rolową maszynę offsetową Ultraset RO-72-3, arkuszową maszynę offsetową Planeta P-23 SW, falcerki Multi Efekt, zbieraczki LBW, czy Zirkona Forta R 660. W następnych latach wprowadzono ponadto nową linię Wohlenberg służącą do opraw broszurowych, taśmowiec LBW 745, niciarki Aster, krajarkę Seypa PMC. Niewiele przedsiębiorstw województwa mogło w tak dobrej kondycji technicznej i ekonomicznej obchodzić swoje półwiecze, a tak właśnie było w 1995 roku w przypadku OZGraf.

     Po pięćdziesięciu dwóch latach swego istnienia, 24 grudnia 1997 roku, dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego zostało skomercjalizowane i przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nazwą: OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna kilka dni później, 31 grudnia 1997 roku.
Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf S.A. nie są już firmą państwową, Skarb Państwa sprzedał drukarnię Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu – KOMPAP S.A. z Kwidzyna. W dniu 28 grudnia 2010 roku podpisano umowę sprzedaży 909.500 akcji spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki, za sumę niemal 17 mln zł. Pozostałe 15% akcji trafiło w ręce pracowników. OZGraf S.A. jest obecnie spółką zależną od KOMPAP S.A..

     13 grudnia 2011r. przypadła 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dla upamiętnienia wydarzeń, Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Olsztynie oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie, zorganizowały konkurs plastyczny pod hasłem:  „Orła WRON-a nie pokona.Polska stanu wojennego”.
Olsztyńskie Zakłady Graficzne objęły honorowy patronat nad konkursem oraz zaangażowały się w propagowanie idei konkursu.
W konkursie wzięli udział uczniowie Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie oraz studenci Wydziału Sztuki UWM.
Efektem działań jest wydrukowany przez OZGraf i prezentowany poniżej kalendarz, ilustrujący zwycięski plakat - wykonany przez Panią Elżbietę Szymczuk oraz 11 prac wyróżnionych.

Zwycięski plakat należał do Elżbiety Szymczuk– uczennicy Państwowego Liceum Plastycznego z Olsztyna.11 wyróżnionych prac w ramach konkursu „Orła WRON-a nie pokona” umieszczonych w kalendarzu, wydrukowanym i zasponsorowanym przez OZGraf S.A 

 

  • oprawa twardado 50 000
  • oprawa miękkado 50 000
  • oprawa zeszytowado 180 000

Kariera

Chcesz do nas dołączyć? Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy.

Nasze realizacje

Zapraszamy do działu realizacje. Znajdują się tam przykłady naszych możliwości.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.